PŘERUŠENÍ ČINNOSTI

< ZpětOd: Bigoněk | 2.10.2020 09:38

z důvodů šíření nemoci COVID-19 a následných opatření vyhlášených MZ ČR. Bližší informace zasíláme na e-mailové adresy členů a rodičů.

za vedení oddílu Bigoněk