SCHŮZKY

< ZpětOd: Bigoněk | 21.09.2020 18:44

SCHŮZKY RODU SOVIČEK (mladší děti) od 16,00 do 17,30 hod.

SCHŮZKY RODU SOV (starší děti a mládež) od 17,30 do 19,00 hod.

Schůzek se mohou zúčastnit jen zdravé děti. Mějte s sebou roušku pro případ, že budeme muset jít do klubovny kvůli počasí. 

Těšíme se na Vás

vedení oddílu a rodů