Víkendovka KIVI

< ZpětOd: Bigoněk | 12.09.2023 18:30

Prázdniny skončily a před námi je nový školní rok a nové TULÁCKÉ CESTY...

A než se na ně vydáme je nutné se poradit, dohodnout, naplánovat, připravit...

A tak vyrážíme na dvoudenku do Hostýnských hor, abychom se poradili, dohodli, naplánovali, připravili... Do party Kiváků, čili nejstarších členů oddílu - dospěláků, se přidávají Brouček, Zik, Déčko a Peta a na nich ten nový školní rok bude záležet, tedy jestli bude dobrý nebo ne. Protože právě oni pod vedením Pahy a za asistence Lucipera a Katóby celý víkend rokovali, plánovali a připravovali... Tedy úplně celý ne, protože byl čas i na dramatické turnaje dvojic, večerní ohýnek, procházku do lesa, herecká vystoupení,  hry.  Bylo to moc prima, takže si myslím, že ten nový školní rok bude skvělý. Je tu nadšení, elán, plány... tak uvidíme.

Oliška