po Letnění

< ZpětOd: Bigoněk | 15.08.2023 19:11

 

                            …      STANOVÁNÍ aneb AVENGERS

„Vítejte na naší utajené základně Avengers. Tým našich agentů Vás vytipoval jako vhodné kandidáty do naší Avengers akademie, protože dle jejich pátrání je každý z Vás obdařen nějakými superschopnostmi… Naším úkolem je otevřít Vaši mysl a naučit Vás využívat těchto superschopností k ochraně lidstva a stát se tak jedním z nás. Stát se Avengerem!“

Tak tato slova pronesl „Kapitán Amerika“ sotva se na našem tábořišti objevily upocené postavy nejmladších členů našeho oddílu.  Cesta z Náměště byla pro ně asi hodně náročná, ale všichni obstáli a konečně jsme kompletní. Zahajovací pokřik, rychle ubytovat a …

… a pak už to vypuklo. Prověrka zdatnosti (kliky, dřepy, shyby) pod dozorem členů týmu Avengers, aby nováčci získali „Potvrzení o zdravotní způsobilosti“. Se „Scarlet Witch“ zkoumali své superschopnosti, které zaznamenali na rodné listy s fotkou – jen dokreslit patřičný kostým, s Thorem proběhl výcvik v hodu kladivem, s „Hawkeyem“ prošli zkouškou zručnosti a telepatických schopností (sbírání koleček a navigace nevidoucího vidoucím). Se „Spidermanem“ to byla prověrka ohebnosti, snažili se vyhnout jeho pavučinám (roztočený gumový míč v síťce na provaze), “Hulk“ zase prověřil stabilitu a pevnost jejich dolních končetin (mísa s vodou na chodidlech) a schopnost přežít v tropických vedrech (plnění ešusů vodou za pomoci triček), „Scarlet Witch“ si pro ně připravila „Běh štěstí“ (běh a hody kostkou) a celý kolotoč namáhavých zkoušek byl završen „Přepravou kamenů nekonečna“ (dráhy z korýtek)…

První večer v táborovém kruhu byl zvláštní, nezvyklý, ale i kouzelný… Zvláštní v tom, že byl vydán kvůli suchu zákaz rozdělávání ohně a tak jsme sice postavili hranici, ale místo ohýnku v ní stála petrolejka. Ale měli jsme tu zase světelnou bránu, což bylo kouzelné… A doopravdy krásně svítila.  Podezíravý „Aironman“ donutil všechny kadety bránou projít a ověřoval jejich totožnost, spustil se systém kontroly a byla legrace, protože některé z nás pěkně vydusil. Nakonec ale kontrolou prošli všichni kadeti a získali tak průkaz akademie Avengers…

Výcvik kadetů probíhal i následující dny (třeba s „Black Pantherem“ v prohlubování schopností stopaře, tréning paměti, bojovnosti a odvahy), ale zažili jsme také těžké chvíle. Naši Avengers byli zraněni a my je museli zachránit (správně ošetřit) a ještě k tomu jsme zjistili, že nám zmizely kameny nekonečna! Zůstal nám jen ten, který nosil „Doctor Strange“. A tak jsme museli zintenzivnit výcvik, protože pokud přijdeme i o něj, nastane konec světa.

Třetí den pobytu v Academii navrhl „Doctor Strange“, že zkusí  m i m o ř á d n ě  (protože jde o velmi nebezpečný akt) vrátit čas do momentu těsně před odcizením kamenů nekonečna, abychom věděli, co se stalo… Procházíme časoprostorovou bránou (byla moc krásná) a   vydáváme se pozorovat základnu (nesmí nás nikdo vidět ani slyšet, nesmíme nijak zasahovat do děje, jen pozorovat a snažit se zaznamenat co nejvíce činností, které Avengers v táboře dělají. Máme jen omezený čas na pobyt v minulosti. A tak jakmile zazní signál musíme fofrem zpět, jinak v minulosti zůstaneme uvězněni navždy, uf!)  Tak se plížíme, pozorujeme  dospělé, hrající si jako děti a je to fakt dost legrace. A pak se ozve rána, objeví se ošklivá zamaskovaná postava, drze krade kameny nekonečna a odchází do lesa. My ho samozřejmě stopujeme, ale nesmíme nijak zasáhnout do děje, jen se koukat a tichounce (což nám moc nejde) se za ním plížit. Bylo to děsně napínavé, protože se občas otočil a my museli zahučet do křoví, ale naštěstí nešel moc daleko. Na nějaké mýtině stálo hned několik děsivých postav. Tak k nim teda nepůjdeme ani náhodou.  Belhající se stařec jim kameny předává. Prý je musí strážit, protože on se musí vrátit ještě pro ten poslední… A najednou se lesem rozezní signál k návratu. Pádíme zpět. Hlava nehlava. Musíme se stihnout vrátit do reality časoprostorovou bránou včas. Nu, byl to docela mazec. Ale zvládli jsme to.

Výcvik kadetů pokračuje spoustou dalších disciplin. Ale současně i pátráme po onom nebezpečném individuu. Víme, že mezi nás poslal dokonce i zvěda (takže se tak trošku podezíráme navzájem) – musíme je prostě včas odhalit. Situace začíná být velmi nebezpečná. Je to náročné, ale přece jen aspoň toho zvěda odhalujeme (Oči jako Luke Viking, Pusu jako Chuck Vengam atd…) a tak se dozvídáme, že kameny nekonečna jsou ukryty na různých planetách a jejich jména objevíme v noci, protože zloděj nechal v lese světelná znamení pro své spojence (noční hra s odrazkami)… Jak jinak, daří se nám.

A dařilo se nám i v tradičních disciplínách spojených s pobytem v Laškově jako je  střelba z luku, ze vzduchovky a lasování. Ale také škrábání brambor k obědu, mytí nádobí, příprava dřeva pro kuchyň, noční hlídky a podobné činnosti.

Poslední pobytový den se vydáváme hledat kameny nekonečna. Zjistili jsme, že jsou pravděpodobně ukryté na 9 planetách, podařilo se nám získat také nějakou mapu a fólii, víc nevíme… Ale my si umíme vždy poradit. Protože výcvik byl úspěšně dokončen a síla týmu je obrovská, můžeme se vrhnout do akce. Ovšem planety mohou být střeženy a nás čeká boj (jak jinak, že?) Pátrání bude náročné, jednotlivé týmy musí spolupracovat, ale také se porvat se záludnostmi jednotlivých úkrytů kamenů (př. průzor-lžička s dírkou-hřebík = podívám se do otvoru tak, aby byla hlavička hřebíku vidět a prodloužením pohledu tímto směrem je v dáli strom se vzkazem “hlavu vzhůru“ = kámen nekonečna je ukryt ve větvích - jednoduché, ne?)

Nakonec se nám podařilo skvělou spoluprací jednotlivých týmů i díky tvrdému výcviku kadetů a jejich super výkonů – prostě se nám nakonec opravdu podařilo kameny získat zase zpět a lidstvo zachránit. 

Pro nás to však bohužel znamenalo konec našeho letního táboření, balení a návrat do tvrdé reality městského života. Bylo to príma, ale děsně krátké…

Loučení a pak už jen „smutnění“ ….

Důležitá poznámka: (a velká radost) nositeli nových odborek se stali MIKEŠ - získal "Přírodovědce", "Zdravotníka" a "Lasaře", BREPTA - si splnil "Pěšího turistu", CIPÍSEK konečně získal "Střelce" a HASOŇ splnil "Organizátora her" - blahopřejeme!!!