Začarovaný les

< ZpětOd: Bigoněk | 28.03.2019 08:53
ZAČAROVANÝ LES 
"Začarovaný les velmi zrádný je, pro toho, kdo cestu nezná, osudný stane se. Na zlou čarodějnici pozor si dej a víle na pomoc utíkej." 
V tomto duchu se nesl celý JARNÍ CAKOV. Do krásného a poklidného lesa, kde žijí víly v míru, vtrhla zlá čarodějnice. Pro toho, kdo neví, každá víla má svoji kouzelnickou hůlku. Víla bez hůlky je jako řeka bez vody. Čarodějnice celý les zaklela a nachystala na nás samé nástrahy. Víla se obrátila s prosbou o pomoc na děti. Čím víc nás bude, tím větší šance je, že zlou čarodějnici z lesa vyženeme a kouzelnickou hůlku pro vílu zpět získáme. Abychom měli nad čarodějnicí přesilu, tak jsme se rozdělili do čtyř týmů:  "Bobíci, Jednorožci, Zachránci a Jeden roh nestačí". Každý tým se vydal do jiné části lesa abychom měli jistotu, že nad čarodějnicí zvítězíme. A jak jsme s ní vlastně bojovail? Nejdříve jsme si museli postavit špagetovou horu, abychom se mohli porozhlédnout po lese. Les byl velmi zvláštní, museli jsme stavět i špagetový most, abychom prošli z jedné části lesa do druhé. Čím více dovedností a znalostí jsme ovládali, tím více byla čarodějnice zranitelnější a její kouzla slabší. Nejvíce jsme svoji sílu ukázali při "Jarním závodě",  kde každý z nás využil maximum ze svých znalostí. Čím více jsme toho uměli, tím slabší čarodějnice byla. Až  jsme ji tak vysílili, že se nám podařilo dostat k jejímu pergamenu a rozluštit  tajnou zprávu, která nás dovedla na místo, kde hůlku ukrývá. Svým pokřikem jsme ji z lesa vyhnali a víle hůlku přinesli. Radost víly byla tak veliká, že dětem za odměnu vyčarovala dáreček. Kromě toho, že jsme se museli vypořádat se zlou čarodějnicí, jsme "zápasili" i mezi sebou a takto jsme dopadli - na prvním místě se umístili Jednorožci, na druhém Zachránci, na třetím Bobíci, na čtvrtém Jeden roh nestačí. Ale bylo to velmi těsné. Kromě dětí se mezi sebou ovšem utkali i dospěláci, vyhrála Esmi...
Nedělní Kmenový sněm přijal do svých řad hned tři nováčky - Bělku, Flina a Myšku - máme z toho velkou radost a ke slibu jim blahopřejeme. Zase je nás víc! 
Čas byl i na Plnění a tentokrát se do toho většina vrhla opravdu s chutí. Za to jsme byli moc pochváleni a zcela určitě nejpozději na Závěrečné bude velké udělování odborek a z toho zase velkou radost mají naši vedoucí. 
Co říci na závěr? Tentokrát se víkendovky zúčastnily skoro všechny děti - super! Počasí nám přálo, sluníčko nás hřálo celou sobotu, takže jsme ji mohli prožít na hřišti, na louce i v lese - super! Hry jsme si opravdu užívali - super! V Plnění jsme skoro všichni skvěle zabodovali - super! Náš tým se rozrostl hned o tři Tuláky - super!
Takže lepší jarní start snad ani nemohl být - SUPÉÉR!!!
Světluška

Rychlá odpověď